CAD Ritningar

 

ULTRASEAL XP Vattentätning

 

CETCO har många informationsblad om standarder både i AutoCAD-format (.dwg) och Acrobat-format (.pdf).

Bottenplatta


.dwg   .pdf  Struktuell bottenplatta på arbetsbetong
.dwg   .pdf  Bottenplatta på packad mark
.dwg   .pdf  Bottenplatta mot stålspont
.dwg   .pdf  Typisk Overlappingsmått
.dwg   .pdf  BOTTENPLATTA/LÅGFORM (Alternativ ett)
.dwg   .pdf  BOTTENPLATTA/LÅGFORM (Alternativ två)
.dwg   .pdf  Gjutfog
.dwg   .pdf  RÖRSTÖD
.dwg   .pdf  Bottenplatta på fundament (Hydrostatiskt förhållande)
.dwg   .pdf  Bottenplatta på fundament (Ej hydrostatiska förållanden)
.dwg   .pdf  Bottenplatta på fundament (Ej hydrostatiskta förhållanden)
.dwg   .pdf  Bottenplatta med vot (Hydrostatiskt Förhållande)
.dwg   .pdf  Bottenplatta med vot (IckeHydrostatiskt förhållande)
.dwg   .pdf  Bottenplatta (Hydrostatiskt Förhållande)
.dwg   .pdf  Bottenplatta (ej Hydrostatiskt Förhållande)
.dwg   .pdf  Bottenplatta Med Isolering (ej Hydrostatiskt Förhållande)
.dwg   .pdf  Återfylld Hissgrop
.dwg   .pdf  Återfylld Hissgrop (Icke Hydrostatiskt Förhållande)
.dwg   .pdf  Återfylld Hissgrop (Icke Hydrostatiskt Förhållande)
.dwg   .pdf  Proparty Line, Detalj AV Bottenplatta
.dwg   .pdf  Poperty Line Bottenplatta Med Vot
.dwg   .pdf  Vägg Och Förhöjd Bottenplatta Med Aquadrain
.dwg   .pdf  Rörgenomföring Genom Arbetsbetong
.dwg   .pdf  Rörgenomföring Genom Arbetsbetong
.dwg   .pdf  Rörgenomföring - Platta På Grus
.dwg   .pdf  Flera Rörgenomföringar
.dwg   .pdf  Flera Rörgenomföringar - Bottenplatta PÅ Grus
.dwg   .pdf  Brunnsförsegling Under Bottenplattan
.dwg   .pdf  Brunnsrörsförsegling - Svalfog/Krympfog
.dwg   .pdf  Hiss Lyftkolv Genomföring
.dwg   .pdf  Hiss Lyftkolv Genomföring Med Stålform
.dwg   .pdf  Grundbalk (Hydrostatiskt Förhållande)
.dwg   .pdf  Grundbalk (Icke-Hydrostatiskt Förhållande)
.dwg   .pdf  Fundament (Hydrostatiskta Förhållanden)
.dwg   .pdf  Fundament (Icke Hydrostatiskta” Förhållanden)
.dwg   .pdf  Lutande Rör Genom Bottenplatta
.dwg   .pdf  Lutande H-Balk
.dwg   .pdf  Fogband CJX Under Rörelsefog
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement