CAD Ritningar

 

WATERSTOP XP

 

CETCO har många informationsblad om standarder både i AutoCAD-format (.dwg) och Acrobat-format (.pdf).
.dwg   .pdf  Vanlig foglösning
.dwg   .pdf  Typisk vägg och fundament Gjutfog vägg mot fundament/vägg mot botten latta
.dwg   .pdf  Typisk vägg och fundament Gjutfog vägg mot fundament/vägg mot bottenplatta
.dwg   .pdf  Typisk vägg och fundament Gjutfog vägg mot fundament/vägg mot bottenplatta
.dwg   .pdf  Gjutfog bottenplatta
.dwg   .pdf  Gjutfog bottenplatta
.dwg   .pdf  Gjutfog över fundament
.dwg   .pdf  Typisk rörgenomföring
.dwg   .pdf  Ursparing
.dwg   .pdf  Platsgjuten betongvägg
.dwg   .pdf  Rörgenomföring genom kvarsittande ursparing
.dwg   .pdf  Rörgenomföring genom kvarsittande ursparing
.dwg   .pdf  H-balk i fundament
.dwg   .pdf  Armerat fundament
.dwg   .pdf  Soldier pile och träspont
.dwg   .pdf  Waterstops
.dwg   .pdf  Ny betong mot gammal betong
.dwg   .pdf  Träspont bakom soldiar
Copyright 2012 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement