Lining Technologies:

En expansion utöver det vanliga

CETCO® marknadsför GCL-produkter (geosynthetic clay liner) under varumärkesnamnet BENTOMAT® för beklädnad och täckning av deponier, inkapsling av kontaminerad mark, beklädning av dammar, bassänger och kanaler, översvämningsskydd, dränagesystem och projekt för sekundär inneslutning.

 

AMCOL International Corporation, CETCO:s moderbolag, är världens största tillverkare och beredare av naturligt natriumbentonit från Wyoming, och GCL är en naturlig utveckling av CETCO:s kärnfunktioner. CETCO är starkt engagerade i utvecklingen och framskridandet av tekniker som integrerar bentonit och geosyntetiska material. Denna strävan efter innovationer är grunden för CETCO:s GCL-produktsortiment.

Copyright 2012 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement