BENTOMAT® Produkter

 

Produkterna i BENTOMAT GCL-serien är högpresterande, miljövänliga beklädnadsmaterial som består av ett lager av natriumbentonit med låg permeabilitet som är inkapslat mellan geosyntetiska bärlager.

 

CETCO:s GCL-produkter ger hydrauliska prestanda som motsvarar en meters sammanpressad lera med en total GCL-tjocklek på mindre än 10 mm. CETCO:s GCL-produkter är självtätande vid punktering och tillverkas i stora rullar som bara kräver en enkel, överlappad söm. CETCO:s GCL-produkter går snabbt och lätt att installera plus att de är mycket prisvärda. De är det överlägsna valet för både konstruktörer och entreprenörer.

Copyright 2012 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement