Bentomat – Direkta Skjuvprov

 

Direkta skjuvprov på Bentomat har utförts av CETCO och andra laboratorier på projektspecifik basis under flera år. Dessa data ger konstruktören allmän information om skjuvstyrkan hos GCL-ytor som används ofta, och detta bör vara första steget i att utvärdera ett potentiellt beklädnadssystem där stabilitet i sluttningar är viktigt. Det finns många variabler i direkta skjuvprover, bland annat förberedelse av provexemplaret, hydratiseringstryck, vätskor och sekvenser samt skjuvhastighet. Testresultaten varierar med variablerna, vilket får som resultat att man samlar in stora mängder data – även för liknande gränsytor. Projektspecifik gränsytestestning rekommenderas varmt av CETCO. Individuella testrapporter för huvuddelen av sammanfattade data fås på begäran.

 

Klicka här om du vill ha mer information.

 

 CETCO environmental Initiatives

 

 

Copyright 2012 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement